Oikeudet

TIETOSUOJA JA KÄYTTÖEHDOT

Suzuki.fi -sivut on tarkoitettu käytettäväksi ensisijaisesti Suomesta. Näihin ehtoihin ja Internet-sivujemme käyttöön sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Copyright © Suzuki Deutschland GmbH

Sisältö

Sivut sisältävät tietoa Suzuki-moottoripyöristä, -maastonelikoista, -perämoottoreista sekä näiden varaosista ja varusteista. Näillä sivuilla käsitellyt Suzuki-tuotteet ovat myynnissä Suomessa ja mahdolliset myynninedistämiskampanjat ovat voimassa Suomessa. Sivuilla saattaa olla myös viittauksia muualla maailmassa myynnissä oleviin Suzuki-tuotteisiin. Suzuki.fi-sivujen sisältämä kaikki tieto on tarkoitettu ainoastaan tiedotuskäyttöön. Tiedot eivät korvaa valtuutetun Suzuki-jälleenmyyjän antamia tietoja, eikä niitä pidä käsittää sellaiseksi. Sivuilla olevat tiedot on pyritty saamaan mahdollisimman kattavaksi. Siitä huolimatta sivuilla saattaa olla virheitä ja puutteellisuuksia, jotka johtuvat sivuston julkaisun jälkeen tapahtuneista muutoksista. Suzuki Deutschland GmbH, Suomen sivuliike voi tehdä muutoksia milloin tahansa ja niistä etukäteen ilmoittamatta, koskien mm. mallistoa, varusteita, teknisiä tietoja, värejä, hintoja sekä saatavuutta.

Suzuki-tuotteiden hinnat

Näillä sivuilla annetut hintatiedot on tarkoitettu yksinomaan tiedotuskäyttöön. Hinnat ovat suositeltuja vähittäishintoja ja valtuutetulta Suzuki-jälleenmyyjältä saatavat myyntihinnat voivat poiketa niistä. Minkä hyvänsä Suzuki-tuotteen osto on aina erillisen myyntisopimuksen ehtojen alainen.

Henkilötietojen käsittely ja yksityisyyden suoja

Suzuki Deutschland GmbH, Suomen sivuliike käyttää kaikkea sille Suzuki.fi-sivujen välityksellä lähetettyä henkilökohtaista tietoa parantaakseen tarjoamiaan palveluita, vastatakseen esitettyihin tiedusteluin ja täyttääkseen esitetyt pyynnöt (esim. koeajo, tarjous, esitetilaus). Suzuki Deutschland GmbH, Suomen sivuliike pyrkii varmistamaan henkilötietojen turvallisen keruun, välittämisen sekä tallennuksen. Suzuki Deutschland GmbH, Suomen sivuliike ei käytä henkilötietoja ei-pyydettyjen viestien tai tietojen lähettämiseen, eikä välitä kyseisiä tietoja tai myy niitä kolmannelle osapuolelle.

Evästeet

Sivujen kävijämääriä ja muita normaalien sivuilla käyntien yhteydessä jääviä tietoja (mm. IP-osoite, selaintyyppi, käydyt sivut ja käyntiajankohta) seurataan yleisellä tasolla nk. eväste (cookies) -tiedostoja tai muuta vastaavaa tekniikkaa hyväksi käyttäen. Kävijä voi selaimensa asetuksilla kieltää cookies-tiedostojen lähettämisen koneellensa, mutta silloin on mahdollista, että kävijä ei voi hyödyntää kaikkia Suzuki.fi-sivujen osia. Käyttäjätietoja käytetään sivujen kehittämiseen. Henkilötietojen suojauksen ja käsittelyn tietoturvatason Suzuki Deutschland GmbH, Suomen sivuliike on toteuttanut tarvittavin kohtuudenmukaisin toimenpitein.

Copyright-huomautus

Suzuki.fi-sivujen koko sisältö on tekijänoikeuslakien alainen. Näillä sivuilla esiintyvää tietoa, tekstiä, kuvia tai grafiikkaa saa käyttää ainoastaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön, eikä sitä saa jäljentää, muokata, välittää, lisensioida tai julkaista kokonaisuudessaan tai osittain missään tarkoituksessa ilman Suzuki Deutschland GmbH, Suomen sivuliikkeen kirjallista lupaa.

Tavaramerkit

Kaikki näillä sivuilla esiintyvät tavaramerkit, tunnukset ja palvelumerkit ovat Suzuki Motor Corporation:in, Suzuki Deutschland GmbH, Suomen sivuliikkeen tai kolmansien osapuolien omaisuutta. Niitä ei ole lupa käyttää, ladata, kopioida tai levittää missään muodossa ilman lupaa.

Hyperlinkit

Suzuki.fi-sivuilla voi olla hypertekstilinkkejä muille internet-sivuille. Suzuki Deutschland GmbH, Suomen sivuliike ei vastaa tällaisten hypertekstilinkkien tai muiden internet-sivujen tietojen tarkkuudesta, täydellisyydestä tai oikeellisuudesta. Siirtyminen Suzukin sivuilta linkkien kautta muille internet-sivuille tapahtuu omalla vastuulla.

Tietojen oikeellisuutta ei ilmaista eikä taata

Vaikka Suzuki Deutschland GmbH, Suomen sivuliike pyrkii varmistamaan, että näillä sivuilla oleva tieto pitää paikkansa, ei sitä kuitenkaan kyetä takaamaan, eikä Suzuki Deutschland GmbH, Suomen sivuliike vastaa näillä sivuilla esiintyvien tietojen paikkansapitävyydestä, täydellisyydestä tai aitoudesta. Nämä sivut ja kaikki niissä esiintyvä tieto ja materiaali toimitetaan “sellaisenaan“, ilman suoria tai välillisiä takuita.

Vastuun rajoittaminen

Suzuki Deutschland GmbH, Suomen sivuliike ei vastaa sivuston käytöstä johtuvista välittömistä eikä välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat tai jotka millään tavoin liittyvät pääsyyn Suzuki.fi-sivuille tai sivujen käyttöön, mukaan lukien kaikenlaiset menetykset tai vahingot, jotka ovat aiheutuneet tietokoneviruksista tai liittyvät Suzuki.fi-sivuilta saatujen tietojen oikeellisuuteen.

Periaatteiden päivittäminen

Suzuki Deutschland GmbH, Suomen sivuliike varaa itselleen oikeuden päivittää näitä periaatteita aina, kun liiketoiminta niin edellyttää. Aika ajoin tältä sivulta kannatta tarkistaa kulloinkin voimassa olevat periaatteet.

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

Suzuki Deutschland GmbH, Suomen sivuliike (1670173-3) Rajamaankaari 5 B, 02970 Espoo puh. 010 321 2000.

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Jukka Ruuskanen Suzuki Deutschland GmbH, Suomen sivuliike /Asiakasrekisteri Rajamaankaari 5 B, 02970 Espoo Puh. 010 321 2000, Email: [email protected]

3. Rekisterin nimi

Suzuki.fi-verkkopalvelu

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste/rekisterin käyttötarkoitus

Suzuki.fi-verkkopalvelussa on erityyppisiä yhteydenotto-mahdollisuuksia, kuten esim. sähköpostitse lähetettävä lisätietopyyntö sekä Suzuki Family lehden tilauslomake. Niillä palvellaan kaikkia Suzuki-tuotteistamme kiinnostuneita. Viestit tallentuvat tietokantaan, josta ne viestin sisällöstä riippuen osoitetaan palautteen antoa varten oikealle henkilölle Suzukin maahantuonnissa, Suzuki-jälleenmyyjällä tai valtuutetulla huoltokorjaamolla. Mahdollisen uutiskirjeen tilaajaksi liitytään vapaaehtoisesti ja tiedot voi halutessaan poistaa. Viestit, joiden Suzuki ei katso edellyttävän yhteydenottoa palautteenantajaan, poistetaan tarvittaessa heti.

5. Rekisterin tietosisältö

Yhteydenottolomakkeilta tallentuvat tilauksen toimittamiseksi pakolliset tiedot: etunimi, sukunimi,sekä email. Vapaaehtoista yhteydenottopyyntöön saattaa liittyä em. tietojen lisäksi katuosoite, postitoimipaikka, puhelinnumero, haluttu ajankohta ja valittu jälleenmyyjä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Verkkopalvelussa Suzukille palautetta antava tai palvelua pyytävä antaa henkilö- ja yhteystietonsa itse.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto Euroopan tai EU:n talousalueen ulkopuolelle

Yksittäisen palautteen tietoja luovutetaan ainoastaan palautteeseen vastaamista tai palvelun tuottamista varten Suzukin maahantuonnissa, Suzuki-jälleenmyyjäliikkeessä ja valtuutetuissa huoltokorjaamoissa työskenteleville. Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto Sähköisessä muodossa vastaanotetut tiedot tulostetaan paperille vain tarvittaessa. Paperitulosteet tuhotaan välittömästi palautteen käsittelyn jälkeen B. ATK:lle talletetut Viestit tallentuvat Suzuki Deutschland GmbH, Suomen sivuliikkeen omistamaan tietokantaan, joihin pääsy on vain tietokannan ylläpitäjällä ja Suzuki Deutschland GmbH, Suomen sivuliikkeen markkinoinnilla.